SIA “ARCONA” Privātuma politika

SIA “ARCONA” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. 40103309655, juridiskā adrese: ieriku 26-59, LV-1084, Latvija) (turpmāk – Arcona), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Lietotāju datu drošība

SIA 'Arcona' ir interneta veikala greens.lv īpašnieks. SIA 'Arcona' ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

1. greens.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA 'Arcona' var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

1.1 iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);

1.2 netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu greens.lv izmantošanu).

2. Pircēju personas datus SIA 'Arcona' apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA 'Arcona' izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

3. Iegādājoties Interneta veikalā greens.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA 'Arcona' reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt personas datus.

4. Pircēja personas datus, kā arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, izmantos šādiem mērķiem:

4.1 datu apstrāde, izriet no greens.lv Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);

4.2 dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;

4.3 dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;

4.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem);

4.5 dati ir nepieciešami, lai izskatītu Pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.

5. SIA &#34emicom&#34 nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina greens.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

6. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt SIA 'Arcona', izmantojot e-pasta adresi: peter28@inbox.lv

7. Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

7.1 kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

7.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

7.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

8. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

Sīkdatnes

Informācija, ko iegūstam par apmeklētājiem, izmantojot mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus mūsu klientiem un izvērtēt vajadzības uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, par interneta veikala apmeklētājiem papildus lietotāja sniegtajiem datiem tiek ievākta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos (IP adrese, aplūkotās veikala sadaļas un preces).

1. greens.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un Interneta veikala greens.lv plašākas izmantošanas iespējas.

2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

3. Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:

3.1 Sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;

3.2 Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos uzstādījumus un personalizētu saskarni;

3.3 Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.

4. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Pircēju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

4.1 greens.lv pielāgošanai lietotāju (Pircēju) vēlmēm,

4.2 greens.lv izmantošanas optimizēšanai,

4.3 reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām,

4.4 statistikas veidošanai par greens.lv apmeklētāju skaitu.

5. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. greens.lv ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos greens.lv pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

Noteikumi par preču atgriešanas tiesību izmantošanu.

Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties mums iegādātās preces, neminot iemeslu. Atgriešanās tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām no preču iegādes dienas.

Lai izmantotu savas atgriešanās tiesības, jums ir jāinformē mūs par savu lēmumu, nosūtot mums paziņojumu uz mūsu e-pasta adresi: greenslv@inbox.lv

Lūdzu, informējiet mūsu klientu apkalpošanas komandu par pasūtījuma numuru, preci, kuru atdodat, un atgriešanas iemeslu. Visus no jums saņemtos maksājumus mēs atmaksāsim ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad būsim saņēmuši paziņojumu par jūsu lēmumu atteikties iegādāties produktu un atgriezt pašu produktu.

Jums preces nekavējoties jāatdod ARCONA SIA birojā uz adresi Ganību dambis 24D-413, Rīga, Latvija, un katrā ziņā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņošanas mums par lēmumu atteikt šīs preces. Visas preces ir jāatdod neizmantotās un oriģinālajā iesaiņojumā tādā formā, kādā tās tika saņemtas.

Patērētājs nevar izmantot atgriešanas tiesības: Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 'Noteikumi par distances līgumu' 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

- patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

- preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

Preču piegāde.

Latvijas Republikas teritorijā preces tiek piegādātas bez maksas.